Travis Willis Davis

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Trawis Willis Davis.jpg

Travis Willis Davis je neizvršni član i predsjednik Upravnog odbora Banjalučke pivare a.d.

Travis je partner u Altima Partners LLP, firmi za upravljanje alternativnim ulaganjima, kojoj se pridružio 2004. godine. U sklopu Altima Partners LLP, Travis je vršio ulaganja u privatna i javna društva, u specijalne projekte u različitim privrednim sektorima, kako u razvijajućim se, tako i razvijenim tržištima.
Travis je zvanje diplomiranog ekonomiste stekao 1999. godine u London School of Economics, da bi narednih pet godina i više proveo kao dio savjetodavnog tima u sektoru investicionog bankarstva u ING Barings u Londonu, pružajući savjete kompanijama o pripajanjima i preuzimanjima društava, prikupljanju sredstava putem dokapitalizacije ili kreditiranja, korporativnom restuktuiranju i javnim emisijama hartija od vrijednosti u brojnim privrednim granama.

Travis je član odbora i predsjednik Odbora za reviziju u El Tejar Limited, društvu iz agrarnog sektora, koje posluje u Latinskoj Americi, kao i član odbora u Orion Energy Pte. Limited, društvu, koje se bavi proizvodnjom i prodajom nafte u Ekvadoru. Travis je tokom godina služio kao član upravnih odbora više društava, u koje je investirao.

Boris Blagojević