Marcus Hannah

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Marcus Hannah.jpg

Marcus Hannah je neizvršni, nezavisni član Upravnog odbora Banjalučke pivare a.d.
Marcus se  kvalifikovao za advokata viših sudova Engleske i Velsa 2005. godine. Obučavao se i proveo je osam godina u "magičnom krugu", britanskih advokatskih firmi, u njihovim  kancelarijama u Londonu i Abu Dabiju, pomažući klijentima prilikom velikih komercijalnih transakcija. Marcus je takođe stekao međunarodno iskustvo u finansijama obavljajući posao u timu za  globalne kredite velike međunarodne investicijske banke. Prelaskom u u Aziju, Marcus je proveo nekoliko godina radeći u državnim investicionim fondovima i u multi-milionskoj  porodičnoj firmi, sa sjedištem u Singapuru, koja je savjetovala visokopozicionirane upravne odbore. Marcus je bio član uprave kompanija, sa imovinom u različitim sektorima, gdje  pruža strateške savjete i usredsređuje se na najbolje prakse korporativnog upravljanja. Od svog povratka u Evropu 2013. godine, Marcus se fokusirao na projekte privatnog kapitala na Balkanu i radio je kao glavni izvršni direktor jedne od najvažnijih firmi u regiji za priobalni razvoj nekretnina.

Boris Blagojević