Kevin Smith

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Kevin Smith.jpg

Kevin Smith je neizvršni, nezavisni član Upravnog odbora Banjalučke pivare a.d.

Od 2008. godine, Kevin radi za kompaniju GRF Advisors – čije su aktivnosti najviše fokusirane na područje Balkana. Deset godina prije tog zaposlenja je radio u Jugoistočnoj Evropi: kao finansijski direktor za kompaniju Balkan Pharma/Actavis u Bugarskoj (1999-2003.g.), direktor za novo-kupljenu podružnicu kompanije Actavis u Turskoj (2004-05.g.), direktor novo-privatizovane Banjalučke pivare a.d. (2006.), a zatim kompanije Landmark Property Management SA. Prije toga, u periodu od 25 godina, je radio na raznim finansijskim poslovima iz oblasti farmaceutike i rudarstva u Evropi i Africi. Kevin je prvo stekao diplomu hemijskog inžinjera, a zatim diplome iz inžinjerstva, ekonomije i finansija, a takođe je i kvalifikovani računovođa u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Boris Blagojević