Skupština akcionara

 

Banjalučka pivara je otvoreno akcionarsko društvo, čije akcije kotiraju na službenom berzanskom tržištu – Banjalučkoj berzi a.d.

http://www.blberza.com/v2/Pages/SecurityList.aspx?search=blpv

Skupština akcionara Banjalučke pivare se redovno saziva jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 mjeseci nakon završetka poslovne godine.