Skupština akcionara

 

Banjalučka pivara je otvoreno akcionarsko društvo, čije akcije kotiraju na službenom berzanskom tržištu – Banjalučkoj berzi a.d.

http://www.blberza.com/v2/Pages/SecurityList.aspx?search=blpv

Skupština akcionara Banjalučke pivare se redovno saziva jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 mjeseci nakon završetka poslovne godine. 

 

USVOJENE ODLUKE 10.09.2019.

Usvojene odluke sa XXIX vanredne sjednice 10.09.2019.

PRIJEDLOZI ODLUKA 26.08.2019.

SA 0 BLPV SA Odluka - komisija za glasanje, zap. i ovj. zap

SA 1 BLPV SA Odluka - izbor predsjednika godisnje Skupštine

SA 2 BLPV SA Odluka - zapisnik sa XXVIII SA

SA 2a BLPV SA - Zapisnik sa XXVIII sjednice Skupštine akcionara

SA 3 BLPV SA Prijedlog Odluke - raspolaganje imovinom velike vrijednosti

SA 4 BLPV SA Odluka - izmjena Statuta

SA 5 BLPV SA Odluka o imenovanju clana UO

Usvojene odluke 25.06.2018.

Usvojene skupštinske odluke sa XXVIII redovne skupštine akcionara - jun 2019

Usvojene odluke sa XXVII redovne skupstine odrzane 25.06.2018. godine

Izvjestaj o znacajnim dogadjajima

Usvojene odluke sa XXVI vanredne skupstine akcionara BLPV

Izvještaj o značajnim događajima

Saopštenje o održanoj XVIII Skupštini akcionara i o usvojenim odlukama

BLPV Saopštenje o održanoj Specijalnoj skupštini akcionara i usvojenim odlukama

BLPV Saopštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara i usvojenim odlukama

Prijedlozi odluka 28.05.2019.

SA 0 BLPV SA Odluka - komisija za glasanje, zap. i ovj. zap

SA 1 BLPV SA Odluka - izbor predsjednika godisnje Skupstine

SA 2 BLPV SA Odluka - zapisnik sa XXVII SA

SA 2a BLPV Zapisnik sa sjednice Skupstine XXVII

SA 2b BLPV SA OPU 1320 SKUPSTINA AKCIONARA XXVII AD BANJA LUKA

SA 3 BLPV SA Odluka - izvjestaj o radu UO

SA 4 BLPV SA Odluka - izvjestaj Internog revizora

SA 5 BLPV SA Odluka - godisnji obracun

SA 6 BLPV SA Odluka - raspodjela dobiti

SA 6a BLPV SA Odluka - isplata prioritetne dividende iz dobiti za 2018. godinu

SA 7 BLPV SA Odluka - poslovna politika za 2019. godinu

SA 8 BLPV SA Odluka - izbor nezavisnog revizora

SA 9 BLPV SA Odluka o imenovanju clanova UO