Ljudski resursi

 
 

 Način prijave za radno mjesto

Prijava putem e-pošte: ponudu za upražnjeno radno mjesto za koje je raspisan konkurs možete poslati na adresu applications2@blpivara.com uz naznaku naziva radnog mjesta u temi e-poruke. Svoju biografiju i otvorenu ponudu za posao za koji nije raspisan konkurs elektronskim putem pošaljite na adresu applications2@blpivara.com.

Sve zaprimljene ponude, van raspisanih konkursa će se čuvati u Službi ljudskih resursa.

U slučaju da se u narednom periodu ukaže potreba preduzeća za radnim mjestom koje prema procjeni Službe ljudskih resursa odgovara vašim kvalifikacijama, telefonskim putem ćemo vas pozvati na razgovor za posao.

Svoje prijave može poslati poštom ili ih lično donijeti na adresu: Služba ljudskih resursa, Banjalučka pivara a.d., Slatinska 8, 78000 Banja Luka.

 

Vaša biografija

Biografiju pripremite u formatu koji vam najbolje odgovara kako biste se što bolje predstavili. Možete se odlučiti za prikaz radnog iskustva sa više ili manje detalja, tačnim vremenskim okvirima, istaknuti svoje jače strane.  U kratkom aplikacijskom pismu obavezno naznačite naziv radnog mjesta za koje konkurišete, te navedite svoje afinitete i razloge za prijavu. Isto vrijedi i za otvorenu ponudu

 
 
 
 

SLUŽBA LJUDSKIH RESURSA

Banjalučka pivara a.d. i njen način rada potvrđuju usmjerenost Pivare ka ljudima i proizvodima. Ljudi predstavljaju našu najveću vrijednost i konkurentsku prednost. Zaposleni koji, zahvaljujući svojim znanjima i vještinama, mogu učiniti kompaniju prepoznatljivom među konkurencijom i uspješnijom na tržištu, imaju ključnu ulogu u našem preduzeću. Samim tim, znanje i sposobnost su najcjenjenija imovina u našem preduzeću.

Banjalučka pivara a.d. djeluje na način da se zaposleni unutar Pivare osjećaju „kao kod svoje kuće“, ali isto tako zaposlene istovremeno suočava sa izazovima i podsticajima. Pivara prepoznaje i nagrađuje pojedince koji svoju kreativnost ulažu u posao na inspirativan, efikasan i profesionalan način.
Svima nudimo poslovne izazove, dinamičko radno okruženje i mogućnost za profesionalni te lični rast i razvoj.

Banjalučka pivara a.d. svojim zaposlenima nastoji osigurati mogućnost individualnog i timskog ostvarivanja svih potencijala i kompetencija, a menadžment vidi mogućnost ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanije upravo pružanjem podrške takvim nastojanjima.

Upravljanje ljudskim resursima je ključno područje za stvaranje naše dugoročne konkurentske prednosti. Sposobnost našeg preduzeća da odgovori na konkurentske uslove na tržištu je rezultat zapošljavanja dovoljnog broja ljudi s odgovarajućim talentima, vještinama i motivacijom. Upravo zato Banjalučka pivara a.d. gradi kulturu koja podržava inovativnost, lojalnost, učenje, preduzetnost i želju za pobjedom zaposlenih bez obzira na to da li su oni vođe tima ili njihovi članovi.

Poštovanje i povjerenje se njeguju na polju međuljudskih odnosa, pa time netoleranciji, zlostavljanju ili diskriminaciji, kao izrazima elementarnog nedostatka poštovanja, u našem preduzeću nema mjesta.
Timski rad, zasnovan na iskrenom dijalogu i transparentnosti u radu, se podstiče i podržava u svakom radnom zadatku i okruženju jer čini čvrstu osnovu stalnog napretka.

Od zaposlenih se očekuje privrženost preduzeću i poštivanje vrijednosti organizacijske kulture na svim nivoima. 
Prilikom zapošljavanja u obzir se uzimaju samo stručno znanje, vještine, iskustvo i poštivanje navedenih postulata, te se porijeklo kandidata, nacionalnost, religija, pol, rasa ili starost ne uzimaju u obzir.

Ciljevi službe ljudskih resursa

Osnovni ciljevi postavljeni pred Službu ljudskih resursa u Banjalučkoj pivari a.d. su:

  • da osigura optimalan broj kompetentnih ljudi koji će Banjalučku pivaru a.d. učiniti i dugoročno održati konkurentno sposobnom,

  • da stalno podiže udio više i visoke stručne spreme u ukupnom broju zaposlenih,

  • da Banjalučku pivaru a.d. svojom politikom upravljanja ljudskim resursima učini prepoznatljivom među konkurencijom i uspješnom na tržištu,

  • da pomogne u stvaranju i održavanju imidža Banjalučke pivare a.d. kao jednog od najpoželjnijih poslodavaca,

  • da privuče, zaposli i pomaže u usmjeravanju i razvoju karijere talentovanih, izuzetno sposobnih ljudi,

  • da upravlja stvarnim potrebama za radnom snagom kroz procese restrukturiranja i internog tržišta radne snage i da kratkoročnim i dugoročnim planiranjem i organizovanjem obuka osigura što veću fleksibilnost zaposlenih i time stvori preduslove za brz odgovor preduzeća na izmjene koje nameće okruženje.

Uloga službe ljudskih resursa

Funkcija Službe ljudskih resursa se zasniva na umijeću održavanja ravnoteže između ekonomskih ciljeva Banjalučke pivare a.d. i ciljeva i interesa zaposlenih, te ciljeva vanjske zajednice u kojoj Pivara posluje i njihovog međusobnog povezivanja.

Konkretno, to znači da funkcija upravljanja ljudskim potencijalima u Banjalučkoj pivari a.d., od zapošljavanja kvalitetnih novih kadrova preko efikasnog formiranja timova do stalnoga stručnog usavršavanja pojedinaca, omogućava i stalno doprinosi djelotvornijem ostvarivanju misije i vizije koju je preduzeće pred sebe postavilo kao strategiju poslovanja kompanije. 
Služba ljudskih resursa se stara o razvojnom planu karijere zaposlenih u Banjalučkoj pivari a.d., omogućujući im usavršavanje kroz interne obuke i dokvalifikacije zaposlenih za rad na više mjesta unutar pojedinog pogona, sticanje opštih i stručno-specijalističkih znanja, te razvoj opštih menadžerskih znanja, sposobnosti i vještina.
Uz pružanje besprijekorne administrativne pomoći, glavna uloga Službe ljudskih resursa je stvaranje dodane vrijednosti poslovanju te proaktivna uloga u svakoj situaciji koja iziskuje djelovanje Službe.

KONTAKT SLUŽBE LJUDSKIH RESURSA

Banjalučka pivara a.d. Banja Luka
Slatinska 8, 78000 Banja Luka

Tel: +387 51 334 100
Fax: +387 51 300 624
E-mail:    applications2@blpivara.com