Kalendar 

 
 

Napomena:

  • Kalendar je ilustracija događanja i podložan je promjenama

  • UO* - Upravni odbor se sastaje prema potrebi, najčešće jednom mjesečno (najmanje četiri puta godišnje)

  • OR** - Odbor za reviziju se sastaje najmanje jednom godišnje i radi u sjednicama i van sjednica

  • SA*** - Skupština akcionara se redovno saziva jednom godišnje (godišnja sjednica Skupštine)