Finansije i revizija

 

Banjalučka pivara na berzi

Banjalučka pivara a.d., Banja Luka, je otvoreno akcionarsko društvo, čije akcije su uvrštene na službeno berzansko tržište – Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d. Oznaka običnih akcija klase „A“ (prve, druge i treće emisije) je BLPV-R-A, a oznaka prioritetnih, participativno-kumulativnih akcija klase „B“ (četvrte emisije) je BLPV-P-A.

Sve informacije o trgovanju akcijama Banjalučke pivare a.d. i ostale objave na Banjalučkoj berzi možete naći na:

http://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?search=BLPV

 

Externa revizija

Nezavisni revizor Banjalučke pivare za 2013. i 2014.  godinu je ovlaštena revizorska kuća KPMG B-H d.o.o za reviziju, ul Jovana Dučića 13.

Kontakt:

KPMG B-H d.o.o za reviziju

Podružnica Banja Luka

Jovana Dučića 1378000 Banja Luka

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 (0)51 227 950 

Fax: +387 (0)51 227 952

E-mail: info@kpmg.ba

 

Interna revizija

U Banjalučkoj pivari je 2013. godine i formalno uspostavljena Služba interne revizije. Poslove interne revizije u Banjalučkoj pivari od juna 2016. godine obavlja gospođa Maja Trkulja, ovlašćeni interni revizor registrovan u Udruženju internih revizora pod brojem 174-228 od 27.04.2016. godine.

Kontakt:

Banjalučka pivara a.d.

Slatinska 8

78000 Banja Luka

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 (0)51 334 136

Fax: +387 (0)51 321 370

E-mail: maja.trkulja@blpivara.com