Obavještenje o održavanju sjednice Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka

Za dan 31.05.2017. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 časova zakazana je sjednica Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka.

Obavještenje o održavanju sjednice Upravnog odbora