Obavještenje vlasnicima povlašćenih kumulativno-participativnih akcija ad "Banjalučka pivara" Banja Luka

Obavještavaju se akcionari vlasnici povlašćenih kumulativno-participativnih akcija „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) da od 21.06.2017. godine mogu pristupiti naplati dividende iz dobiti Društva ostvarene u 2016. godini.

Dividenda u ukupnom iznosu od 45.744,36 KM će se isplaćivati akcionarima po principu da svakoj akciji pripada isti nominalni iznos od 0,03 KM. Prilikom isplate dividende stranim pravnim licima ukupan iznos isplate će biti umanjen za iznos poreza na dividendu (poreza po odbitku), koje je Društvo u obavezi da plati u njihovo ime tom prilikom.

Pravo na dividendu iz dobiti Društva ostvarene u 2016. godini imaju akcionari, koji imaju status vlasnika povlašćenih kumulativno-participativnih akcija Društva prema podacima Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 20.06.2017. godine, kao dan presjeka.

Svim akcionarima vlasnicima povlašćenih kumulativno-participativnih akcija Društva, koji se obrate Društvu sa zahtjevom za isplatu i dostave potrebne dokumente (ovjerena fotokopija sudskog rješenja/izvoda ili drugi dokaz zemlje, u kojoj je Društvo registrovano, zahtjev za isplatu dividende potpisan od strane ovlaštenog lica za zastupanje, dopis sa nazivom banke i brojem transakcionog računa ovjeren od strane ovlaštenog lica), isplata dividende će se izvršiti do 30.07.2017. godine.

Informacije i uputstva vezana za pravo na isplatu dividende akcionari vlasnici povlašćenih kumulativno-participativnih akcija mogu dobiti putem kontakt telefona 051/334-100 ili lično u prostorijama „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka, Slatinska broj 8, svaki radni dan od 08:00 do 16:00 časova.

Obavjestenje akcionarima za prioritetnu dividendu