logo

Korporativni kalendar
PDF Print E-mail

 

2012

 

 

Upravni odbor

 

 

Odbor za reviziju

 

 

Skupština akcionara

 

     
 Januar
 Februar 28.02. nerevidirani finansijski izvještaj
za 2011.
 Mart
 April 29.04. nerevidirani finansijski izvještaj
za I kvartal
 Maj
 Juni
 Juli 29.07. nerevidirani finansijski izvještaj
za I polugodište
 Avgust
 Septembar
 Oktobar 31.10. nerevidirani finansijski izvještaj
za III kvartal
 Novembar
 Decembar Sv. Nikola –slava Banjalučke pivare

 

Napomena:

  • Kalendar je ilustracija događanja i podložan je promjenama
  • UO* - Upravni odbor se sastaje prema potrebi, najčešće jednom mjesečno (najmanje četiri puta godišnje)
  • OR** - Odbor za reviziju se sastaje najmanje jednom godišnje i radi u sjednicama i van sjednica
  • SA*** - Skupština akcionara se redovno saziva jednom godišnje (godišnja sjednica Skupštine)