logo

140 godina pravog piva
PDF Print E-mail

Predstavljanjem poštanske marke u čast 140 godina Banjalučke pivare označen je početak obilježavanja proslave jubileja Pivare. Poštanska marka s motivom 140 godina Pivare za jedinog proizvođača piva u Republici Srpskoj znači povjerenje, odgovornost i motivaciju za dalji razvoj.

 
BLPV - Revizorski izvještaj za 2012. godinu
PDF Print E-mail

BLPV Finansijski izvještaji za 2012. godinu uz izvještaj revizora

 
Finansijski izvještaji za 2012. godinu
PDF Print E-mail

Objavljujemo nerevidirane godišnje finansijske izvještaje za 2012. godinu.

 
Obavještenje o održanoj 43. sjednici UO
PDF Print E-mail

Na 43. sjednici UO AD "Banjalučka pivara" Banja Luka koja je održana 31.10.2012. godine donesena je odluka o usvajanju devetomjesečnog finansijskog obračuna poslovanja AD "Banjalučka pivara" Banja Luka za period I-IX 2012. godine sa finansijskim pokazateljima poslovanja.

 
Obavještenje o održanoj sjednici Upravnog odbora
PDF Print E-mail

Na XXXIX sjednici Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka, koja je održana 31. jula 2012. godine, donesena je odluka o usvajanju šestomjesečnog obračuna poslovanja AD "Banjalučka pivara" Banja Luka za period I-IV 2012 godine sa finansijskim pokazateljima poslovanja.

 
Održana 18. Skupština akcionara
PDF Print E-mail

Osamnaesta Skupština akcionara Akcionarskog društva "Banjalućka pivara" Banja Luka održana je u zakazanom terminu, 29.06.2012. sa početkom u 10.00 časova u upravnoj zgradi "Banjalučke pivare" AD u Banjaoj Luci.

Sjednici skupštine su prisustvovali akcionari i njihovi ovlašćeni zastupnici koji raspolažu sa 68% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next > End >>
Page 18 of 19